Våre politikere


Kommunestyret

 • Eigersund kommune og Egersund by skal være attraktive. Jeg ønsker å ta vare på trehusbyen, men samtidig utvide sentrum og bygge byen tettere slik at den får mer liv. Jeg vil vil arbeide for å løfte eksisterende byrom og skape nye byrom mot sjøkanten for å legge til rette for aktivitet, fellesskap og rekreasjon. Gode møteplasser der mennesker kan møtes på tvers av generasjoner er viktige verdier for å skape trivsel og trygghet i hverdagen. De må vi skape i Egersund, Helleland og på Hellvik.

 • Beate Kydland

  Jeg meldte meg inn i Ap, fordi dette partiet står for viktige verdier. Som mor til en gutt med alvorlig grad av psykisk utviklingshemming, så har jeg sett hvor viktig det er at denne gruppen har en stemme utad. Alle skal ha en plass å høre til, og en meningsfull hverdag. Jeg er også opptatt av å utjevne sosiale helseforskjeller, og at alle skal ha like muligheter til å fremme god psykisk og somatisk helse, uavhengig av hvilke sosiale lag en kommer fra. Gode og trygge barnehager med god voksentetthet, er viktig for å fremme god psykisk helse i voksen alder. Alle skal med🌹

 • Jeg stiller til valg for Arbeiderpartiet fordi jeg ønsker å bidra til et varmere og mer åpent samfunn.

 • Mari Skaara Omdal

 • Bjørnar Stapnes

  Jeg stiller til valg for å kunne bidra til vekst og utvikling av vår flotte kommune!

 • Kari Anne Bergøy

 • Elin Adsen Kvåle

  Innbyggerne i Eigersund kommune skal ha tilgang på gode tjenester tilpasset den enkeltes behov. Fellesskapsløsninger sikrer at alle inkluderes, og at fellesskapets beste sikrer riktige prioriteringer.

 • Eigersund kommune skal være et godt sted å arbeide, bo og leve gode liv. Menneskene må alltid stå i fokus. Vi får til mer sammen enn hver for oss. Løsningen er fellesskapet, inkludering og velferd. Vi må skape før vi kan dele, og derfor er arbeid og verdiskaping viktig for meg.


Styret

 • Jeg stiller til valg for Arbeiderpartiet for å bidra til at Eigersund kommune er et trygt og attraktivt sted å vokse opp, leve og arbeide. Dette mener jeg vi oppnår gjennom å redusere forskjellene, satse på fellesskapsløsninger hvor størrelsen på lommeboken din ikke har betydning for ditt tilbud og et innovativt regulert arbeidsliv.

 • Arbeiderpartiet bygger på verdier jeg setter svært høyt, som likhet, frihet og solidaritet. Jeg vil jobbe for at Rogaland skal være et trygt og godt sted å bo for alle innbyggere. Et fylke hvor alle er like mye verd!

 • Jeg stiller til valg for å kunne bidra til vekst og utvikling av vår flotte kommune!

 • Jane Havsø

  Eigersund kommune skal være en inkluderende kommune, en kommune som samarbeider på tvers av etatene og fagfelt for å finne de beste løsningene.

 • Jeg har engasjert meg for Arbeiderpartiet fordi jeg mener det er viktig med gode tjenestetilbud, og nærhet til disse. Eigersunds innbyggere må alltid være fokus, i alle livsfaser og situasjoner. Jeg har stor tro på løsninger basert på fellesskapets ressurser. For meg er det viktig med trygge og varige arbeidsplasser med et regulert arbeidsliv. Tilrettelegging og ambisjoner for et aktivt og godt næringsliv er derfor viktig.

 • Odin moen

 • Beate Kydland

  Jeg meldte meg inn i Ap, fordi dette partiet står for viktige verdier. Som mor til en gutt med alvorlig grad av psykisk utviklingshemming, så har jeg sett hvor viktig det er at denne gruppen har en stemme utad. Alle skal ha en plass å høre til, og en meningsfull hverdag. Jeg er også opptatt av å utjevne sosiale helseforskjeller, og at alle skal ha like muligheter til å fremme god psykisk og somatisk helse, uavhengig av hvilke sosiale lag en kommer fra. Gode og trygge barnehager med god voksentetthet, er viktig for å fremme god psykisk helse i voksen alder. Alle skal med🌹

 • Tom Rune Sleveland

  Jeg stiller til valg for Arbeiderpartiet fordi jeg ønsker å bidra til et varmere og mer åpent samfunn.

 • Janne Bergum