Våre politikere

 • Odd Stangeland

 • Unn Therese Omdal

 • Frank Emil Moen

  frank.emil.moen@gmail.com 915 91 714

  Jeg har engasjert meg i Arbeiderpartiet fordi jeg mener det er viktig at vi prioriterer gode fellesskapsløsninger framfor enkeltindivider. Vi bor i en flott kommune. Den fortjener lokalpolitikere som har en kunnskapsbasert tilnærming til lokalpolitikken, og som lytter til innbyggerne. Selv er jeg spesielt opptatt av vi: * driver en offensiv næringspolitikk. * har kontroll på kommuneøkonomien. * prioriterer gode barnehager, gode skoler og tilrettelegger for god folkehelse. * gjør klima- og miljøvennlige valg også på kommunalt nivå. * skal bli bedre på integrering av flyktninger.

 • Bente Gravdal

  Arbeiderpartiet bygger på viktige verdier som likhet, frihet og solidaritet. Dette er verdier jeg setter høyt. Jeg ønsker å jobbe for at Eigersund kommune skal være en attraktiv kommune både å bo og jobbe i. Jeg er spesielt opptatt av: * Oppvekstvilkår for barn og unge * Arbeid til alle * Rus- og psykiske lidelser

 • Roger Sæstad

  Jeg stiller til valg igjen for Arbeiderpartiet, fordi jeg mener vi finner gode løsninger på utfordringer innad i kommunen, for innbyggerne og for næringslivet. Likevel, - vi kan bli enda bedre, og det vil jeg bidra til å få til. Jeg er særlig opptatt av: - Forvaltningen av de økonomiske midlene innad i kommunen. - Alt som angår barn og unges vilkår, på skole og i fritiden. - At de eldre får god omsorg og pleie. - Forutsigbarhet og dialog med næringslivet, og dets vilkår/ønsker.

 • Elin Adsen Kvåle

  Jeg ønsker at Eigersund kommune skal organisere tjenester etter innbyggernes behov, i respekt for, og med tillit til den ansattes kompetanse.   Jeg er spesielt opptatt av at:   * helsetjenestene vil tilbyr eldre mennesker, spesielt ovenfor personer med demenssykdom, skal ha høy kvalitet. * vi tilbyr barn og ungdom et godt skole- og fritidstilbud. * ansatte i Eigersund kommune har et godt arbeidsmiljø, og gode muligheter for kompetanseutvikling.

 • Siw Randi Tollefsen

  Jeg har valgt arbeiderpartiet fordi jeg opplever det som et åpent, ærlig og tilgjengelig parti.   * Jeg er opptatt av at alle barn skal ha rett til en god oppvekst og utdanning av god kvalitet. * Frivillig arbeid er viktig fordi det skaper møteplasser for barn, unge og folk i alle lag av samfunnet. * Det blir stadig flere eldre i kommunen, jeg opptatt av at de skal ha en god livskvalitet. * Det er viktig at veiforbindelsen mellom E39 og Eigerøy blir prioritert, samt tiltak for å redusere gjennomgangstrafikk i sentrum. * De ansatte i kommunen er en viktig ressurs.

 • Anders Ege

  anders.ege@dabb.no 412 14 309

  Jeg er tilhenger av at vi løser de viktigste velferdsoppgavene i fellesskap. De beste løsningene finner vi i tett samarbeid mellom innbyggere, brukere, ansatte, politiske partier, frivillige lag og organisasjoner og lokalt næringsliv. Jeg er spesielt opptatt av at: * det tilrettelegges på best mulig vis for frivillige lag og foreninger. * vi har en kommune som behandler søknader fra næringsliv og private raskt, forutsigbart og i tråd med gjeldende reguleringer. * vi arbeider for å sikre en miljøvennlig, fremtidsrettet og næringsvennlig arealplanlegging og infrastruktur.

 • Tove Helen Løyning

  Jeg stiller til valg for Arbeiderpartiet fordi jeg ønsker å bidra til at kommunen tilbyr tjenester av høy kvalitet til små og store, i bygd og by! Jeg er spesielt opptatt av at vi: * gir barn og unge et rikt fritidstilbud og en skole der både lærere og elever opplever mestring. * satser på bærekraftig boligutbygging. * driver en aktiv og utadvendt næringslivspolitikk som sikrer økt sysselsetting gjennom vekst og utvikling i næringslivet. * legge til rette for at fiskeri- og maritim virksomhet skal være en viktig bærebjelke i Egersund havn.

 • Anna Nodland

  annanodland@gmail.com 977 43 747

  Jeg har engasjert meg i Arbeiderpartiet fordi jeg er for et fellesskap der alle bidrar og de som behøver det får hjelp. Viktige saker for meg: - Integrering av flyktninger som kommer til Egersund. I denne sammenhengen er jobb viktig. - Barnehage og skole. Alle barn og unge skal ha en trygg hverdag med muligheter til utvikling og mestring.