Våre politikere


Kommunestyret

 • Eigersund kommune skal være et godt sted å leve gode liv. Menneskene må alltid stå i fokus. Vi får til mer sammen enn hver for oss. Løsningen er fellesskapet, inkludering og velferd. Vi må skape før vi kan dele, og derfor er arbeid og verdiskaping viktig for meg.

 • Bente Gravdal

  Arbeiderpartiet bygger på verdier jeg setter svært høyt, som likhet, frihet og solidaritet. Jeg vil jobbe for at Eigersund skal være et trygt og godt sted å bo for alle innbyggere. En kommune hvor alle er like mye verd!

 • Unn Therese Omdal

  Arbeiderpartiet har alltid vært et naturtlig valg for meg, siden jeg brenner for et samfunn der alle skal ha like muligheter til å skape et godt liv.

 • Eigersund kommune og Egersund by skal være attraktive. Jeg ønsker å ta vare på trehusbyen, men samtidig utvide sentrum og bygge byen tettere slik at den får mer liv. Jeg vil vil arbeide for å løfte eksisterende byrom og skape nye byrom mot sjøkanten for å legge til rette for aktivitet, fellesskap og rekreasjon. Gode møteplasser der mennesker kan møtes på tvers av generasjoner er viktige verdier for å skape trivsel og trygghet i hverdagen. De må vi skape i Egersund, Helleland og på Hellvik.

 • Beate Kydland

  Jeg meldte meg inn i Ap, fordi dette partiet står for viktige verdier. Som mor til en gutt med alvorlig grad av psykisk utviklingshemming, så har jeg sett hvor viktig det er at denne gruppen har en stemme utad. Alle skal ha en plass å høre til, og en meningsfull hverdag. Jeg er også opptatt av å utjevne sosiale helseforskjeller, og at alle skal ha like muligheter til å fremme god psykisk og somatisk helse, uavhengig av hvilke sosiale lag en kommer fra. Gode og trygge barnehager med god voksentetthet, er viktig for å fremme god psykisk helse i voksen alder. Alle skal med🌹

 • Kurt Sæstad

  Etter to perioder for AP fra 1995-2003 har jeg hatt pause i fire perioder. Etter litt partivingling så er jeg tilbake i Arbeiderpartiet. Det er mange ting i dagens samfunn som går i feil retning mht. fordeling av godene. Lokalt brenner jeg spesielt for å sikre varige, trygge arbeidsplasser for alle typer mennesker. Også de som av ulike grunner faller utenfor systemet. Videre må vi få fortgang i tilrettelegging av næringstomter. Nye skoler må prioriteres. Kommunal forvaltning står også høyt på lista. Det må sikres nok ansatte der skoen trykker.

 • Jeg stiller til valg for Arbeiderpartiet fordi jeg ønsker å bidra til et varmere og mer åpent samfunn.

 • Arbeiderpartiet bygger på verdier som fellesskap og trygghet. Jeg er opptatt av at det skal være små forskjeller og like muligheter.

 • Elin Adsen Kvåle

  Innbyggerne i Eigersund kommune skal ha tilgang på gode tjenester tilpasset den enkeltes behov. Fellesskapsløsninger sikrer at alle inkluderes, og at fellesskapets beste sikrer riktige prioriteringer.

 • Jeg er tilhenger av at vi løser de viktigste velferdsoppgavene i fellesskap. De beste løsningene finner vi i tett samarbeid mellom innbyggere, brukere, ansatte, politiske partier, frivillige lag og organisasjoner og lokalt næringsliv. Jeg er spesielt opptatt av at: * det tilrettelegges på best mulig vis for frivillige lag og foreninger. * vi har en kommune som behandler søknader fra næringsliv og private raskt, forutsigbart og i tråd med gjeldende reguleringer. * vi arbeider for å sikre en miljøvennlig, fremtidsrettet og næringsvennlig arealplanlegging og infrastruktur.


Styret

 • Jeg meldte meg inn i Ap, fordi dette partiet står for viktige verdier. Som mor til en gutt med alvorlig grad av psykisk utviklingshemming, så har jeg sett hvor viktig det er at denne gruppen har en stemme utad. Alle skal ha en plass å høre til, og en meningsfull hverdag. Jeg er også opptatt av å utjevne sosiale helseforskjeller, og at alle skal ha like muligheter til å fremme god psykisk og somatisk helse, uavhengig av hvilke sosiale lag en kommer fra. Gode og trygge barnehager med god voksentetthet, er viktig for å fremme god psykisk helse i voksen alder. Alle skal med🌹

 • Bente Gravdal

  Arbeiderpartiet bygger på verdier jeg setter svært høyt, som likhet, frihet og solidaritet. Jeg vil jobbe for at Eigersund skal være et trygt og godt sted å bo for alle innbyggere. En kommune hvor alle er like mye verd!

 • Jeg stiller til valg for å kunne bidra til vekst og utvikling av vår flotte kommune!

 • Jane Havsø

  Eigersund kommune skal være en inkluderende kommune, en kommune som samarbeider på tvers av etatene og fagfelt for å finne de beste løsningene.

 • Jeg har engasjert meg for Arbeiderpartiet fordi jeg mener det er viktig med gode tjenestetilbud, og nærhet til disse. Eigersunds innbyggere må alltid være fokus, i alle livsfaser og situasjoner. Jeg har stor tro på løsninger basert på fellesskapets ressurser. For meg er det viktig med trygge og varige arbeidsplasser med et regulert arbeidsliv. Tilrettelegging og ambisjoner for et aktivt og godt næringsliv er derfor viktig.

 • Odin Moen