Om Eigersund Arbeiderparti

Eigersund Arbeiderparti


Styret

 • Norge er et av verdens beste land å bo i fordi vi alle bidrar med våre evner og mottar hjelp når vi trenger det. Jeg har tro på at vi løser de viktige oppgavene i samfunnet best i fellesskap fremfor hver for oss. For å kunne være med å gjøre kommunen vår enda bedre å bo i, stiller jeg til valg for Arbeiderpartiet i høstens kommunevalg. Likestilling har alltid vært min hjertesak, i tillegg til barn og unges oppvekstvilkår. Gjennom utdannelse og jobb i kommunen har jeg fått stor interesse for kommuneøkonomi og næringsutvikling, som er viktig for å skape arbeidsplasser. Arbeid til alle er den beste garantien for velferdsstaten.

 • Jeg har engasjert meg i Arbeiderpartiet fordi jeg mener det er viktig at vi prioriterer gode fellesskapsløsninger framfor enkeltindivider. Vi bor i en flott kommune. Den fortjener lokalpolitikere som har en kunnskapsbasert tilnærming til lokalpolitikken, og som lytter til innbyggerne. Selv er jeg spesielt opptatt av vi: * driver en offensiv næringspolitikk. * har kontroll på kommuneøkonomien. * prioriterer gode barnehager, gode skoler og tilrettelegger for god folkehelse. * gjør klima- og miljøvennlige valg også på kommunalt nivå. * skal bli bedre på integrering av flyktninger.

 • Ragnfrid Johanna Skavland

  Arbeiderpartiet er det rette for meg fordi fellesskapsløsningene har vist seg å gi gode resultater. Jeg er opptatt av at: Næringslivet i Eigersund må ha forutsigbare vilkår. De skaper arbeidsplasser, også de små bedriftene og gründerne. Offentlig sektor skal være god både for brukere og ansatte. Kulturskolen og kulturtilbud. Fritidstilbud også for uorganisert ungdom. Folkehelse - Psykisk helse.

 • Vidar Olsen

 • Bente Gravdal

  Arbeiderpartiet bygger på viktige verdier som likhet, frihet og solidaritet. Dette er verdier jeg setter høyt. Jeg ønsker å jobbe for at Eigersund kommune skal være en attraktiv kommune både å bo og jobbe i. Jeg er spesielt opptatt av: * Oppvekstvilkår for barn og unge * Arbeid til alle * Rus- og psykiske lidelser

 • Gorm Kjernli

 • Anders Ege

  anders.ege@dabb.no 412 14 309

  Jeg er tilhenger av at vi løser de viktigste velferdsoppgavene i fellesskap. De beste løsningene finner vi i tett samarbeid mellom innbyggere, brukere, ansatte, politiske partier, frivillige lag og organisasjoner og lokalt næringsliv. Jeg er spesielt opptatt av at: * det tilrettelegges på best mulig vis for frivillige lag og foreninger. * vi har en kommune som behandler søknader fra næringsliv og private raskt, forutsigbart og i tråd med gjeldende reguleringer. * vi arbeider for å sikre en miljøvennlig, fremtidsrettet og næringsvennlig arealplanlegging og infrastruktur.

 • Anny Karin Egelandsdal

Lokallag i Eigersund Arbeiderparti

 • Eigersund Arbeiderparti