Styremedlem

Jane Havsø

Jane Havsø

Bli bedre kjent med Jane Havsø:

Eigersund kommune skal være en inkluderende kommune, en kommune som samarbeider på tvers av etatene og fagfelt for å finne de beste løsningene.