Representant

Tove Helen Løyning

Eigersund kommune og Egersund by skal være attraktive. Jeg ønsker å ta vare på trehusbyen, men samtidig utvide sentrum og bygge byen tettere slik at den får mer liv. Jeg vil vil arbeide for å løfte eksisterende byrom og skape nye byrom mot sjøkanten for å legge til rette for aktivitet, fellesskap og rekreasjon. Gode møteplasser der mennesker kan møtes på tvers av generasjoner er viktige verdier for å skape trivsel og trygghet i hverdagen. De må vi skape i Egersund, Helleland og på Hellvik.

Tove Helen Løyning

Bli bedre kjent med Tove Helen Løyning:

Jeg er spesielt opptatt av at vi:
- gir barn og unge et rikt fritidstilbud og en skole der både lærere og elever opplever mestring.
- satser på bærekraftig boligutbygging.
- driver en aktiv og utadvendt næringslivspolitikk som sikrer økt sysselsetting gjennom vekst og utvikling i næringslivet.
- legge til rette for at fiskeri- og maritim virksomhet skal være en viktig bærebjelke i Egersund havn.