Representant

Elin Adsen Kvåle

Innbyggerne i Eigersund kommune skal ha tilgang på gode tjenester tilpasset den enkeltes behov. Fellesskapsløsninger sikrer at alle inkluderes, og at fellesskapets beste sikrer riktige prioriteringer.

Elin Adsen Kvåle

Bli bedre kjent med Elin Adsen Kvåle:

Områder jeg er opptatt av:
- Gi mennesker med demenssykdom og deres pårørende et godt tilbud.
- Heltidskultur -  hele fulle stillinger skal være normalen