Representant

Beate Kydland

Beate Kydland

Bli bedre kjent med Beate Kydland:

Jeg meldte meg inn i Ap, fordi dette partiet står for viktige verdier. Som mor til en gutt med alvorlig grad av psykisk utviklingshemming, så har jeg sett hvor viktig det er at denne gruppen har en stemme utad. Alle skal ha en plass å høre til, og en meningsfull hverdag.
Jeg er også opptatt av å utjevne sosiale helseforskjeller, og at alle skal ha like muligheter til å fremme god psykisk og somatisk helse, uavhengig av hvilke sosiale lag en kommer fra.
Gode og trygge barnehager med god voksentetthet, er viktig for å fremme god psykisk helse i voksen alder.
Alle skal med🌹