Arkiv

Tidligere politiske saker

Program Eigersund Arbeiderparti 2015 - 2019


INKLUDERENDE – SKAPENDE – MED GRØNN PROFIL!

Eigersund kommune formes gjennom et godt folkestyre og levende lokaldemokrati. Innbyggerne skal oppleve Eigersund Arbeiderpartis representanter som åpne, tilgjengelige og ærlige. Vi skal se fremover, slik at vi i dag kan skape politikk som svarer på morgendagens utfordringer. Eigersund Arbeiderparti vil løse de viktigste velferdsoppgavene i fellesskap. De beste løsningene finner vi i tett samarbeid mellom innbyggere, brukere, ansatte, politiske partier, frivillige lag og organisasjoner og lokalt næringsliv.

Arbeiderpartiet vil fornye, forbedre og forsterke velferdstilbudet i kommunen. Vår målestokk er den enkelte innbyggers følte livskvalitet. Vi vil alltid prioritere å løfte de innbyggerne som trenger det mest. Skal vi lykkes med dette må vi sørge for økt verdiskaping. Vekstpolitikken skal være proaktiv, åpen og med tydelige prioriteringer.

Eigersund Arbeiderparti skal være garantisten for at hver skattekrone du bidrar med blir optimalt utnyttet. Det betyr at vi skal organisere arbeidet smartest mulig, og vi er åpne for forandring. Utviklingen av selvbetjente løsninger og brukervennlige åpningstider skal forenkle innbyggernes kontakt med Eigersund kommune. Vi vil drive en aktiv utvikling av de ansattes kompetanse, og legge til rette for et godt arbeidsmiljø i utviklingsarbeidet.

En robust kommuneøkonomi er avgjørende for å gi et godt og forutsigbart velferdstilbud. Vi vil prioritere aktivitet som kan gi kommunen økte inntekter, eller en mer optimal utnytting av ressursene. Eigersund Arbeiderparti ønsker å organisere tjenester etter innbyggernes behov, og i respekt for og tillit til den ansattes kompetanse. Trepartssamarbeidet mellom ansatt, fagorganisasjon og arbeidsgiver er grunnleggende for å finne de beste løsningene for utvikling.

Eigersund Arbeiderparti skal være beslutningsdyktig og ha stor handlekraft. For oss er tilliten mellom innbyggere, administrasjon og politikere en forutsetning for å videreutvikle Eigersund kommune. Vi vil sikre gode vedtak gjennom å lytte til innbyggerne, være åpne for andres synspunkter og sikre en bred offentlig debatt før vedtak gjøres. 

Vedlegg 1

Er du enig med Eigersund Arbeiderparti om Arkiv?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker