Nestleder

Bente Gravdal

Arbeiderpartiet bygger på verdier jeg setter svært høyt, som likhet, frihet og solidaritet. Jeg vil jobbe for at Eigersund skal være et trygt og godt sted å bo for alle innbyggere. En kommune hvor alle er like mye verd!

Bente Gravdal

Bli bedre kjent med Bente Gravdal:

Alle trenger å kjenne på trygghet, for nåtid og fremtid. Trygt Arbeid, mulighet for å eie egen bolig, tryggheten i at gode offentlige tjenester er tilgjengelige når vi trenger det. Det trengs for barn, foreldre, voksne og for eldre. Og hele livet for de som er pårørende. 

Dialog skaper tryggere og sterkere felleskap. Jeg ønsker meg en kommune hvor dialogen er god mellom oss som bor her. At kommunen er attraktiv som bosted, for næringslivet og for turister. Jeg ønsker at det oppleves enkelt å vite hvem og når en kan ta kontakt med det offentlige. At alle som møter kommunen blir møtt med et positivt blikk og at en sammen ser på muligheter. Jeg ønsker at terskelen for å ta direkte kontakt med det offentlige og oss folkevalgte skal bli lavere, sammen er vi sterkere enn hver for oss!