Kasserer

Bjørnar Stapnes

Jeg stiller til valg for å kunne bidra til vekst og utvikling av vår flotte kommune!

Bjørnar Stapnes

Bli bedre kjent med Bjørnar Stapnes:

Vi må sammen gjøre kommunen attraktiv, slik at flest mulig ønsker å etablere seg her, og ikke minst bli boende. Gjennom vekst og utvikling i næringslivet samt et trygt og attraktivt arbeidsmarket, vil vi få større muligheter til å skape gode levekår og velferd for alle innbyggerne. Arbeiderpartiets har en politikk som både ivaretar velferd for den enkelte og behovene til næringslivet. Jeg ønsker å bidra med en politikk for vekst og velferd!