Forslag til budsjett og økonomiplan 2020-2023

Fellesforslag fra AP, KrF, H. SP og SV