Kandidat

Martin Randa

Jeg ønsker levende bygder med plass til lokale skoler, barnehager, helse og omsorgstilbud og butikker - fordi levende bygder har direkte sammenheng med levende småbyer.

Bli bedre kjent med Martin Randa:

Arbeiderpartiet er mitt parti fordi jeg tror vi sammen best kan løse saker som folk flest er opptatt av i hverdagen, i alle livets faser.

Er opptatt av landbruket, og ønsker at også deltidsbønder og pelsdyrfarmere gis levelige vilkår. Likebehandling av alle innbyggere er viktig for meg og det bør tilbys livssynsnøytrale seremonilokaler i kommunen vår.
Kommunen må tilrettelegge for etablering av arbeidsplasser og gode boligområder.
Vi må ta vare på og verdsette frivilligheten og stimulere lag og foreninger.