Kandidat

Anna Nodland

Bli bedre kjent med Anna Nodland:

Jeg har engasjert meg i Arbeiderpartiet fordi jeg er for et fellesskap der alle bidrar og de som behøver det får hjelp.
Viktige saker for meg: - Integrering av flyktninger som kommer til Egersund. I denne sammenhengen er jobb viktig.
- Barnehage og skole. Alle barn og unge skal ha en trygg hverdag med muligheter til utvikling og mestring.