Kandidat

Svenn Manum

Bli bedre kjent med Svenn Manum:

Arbeiderpartiet gir meg mulighet til å ivareta eldres lovbestemte krav om medbestemmelse. Ønsker å bidra til at eldreomsorgen styrkes med flere heltidsstillinger. Kommunen skal være et trygt sted å bo for alle mennesker, og hvor alle er likeverdige. Ønsker et robust eldreråd. I dag er eldre underrepresentert i folkevalgte organer på tross av erfaringer, interesser, meninger og perspektiver.