Kandidat

Mohamad Jamil Yasin

Eigersund kommune skal være en trygg, trivelig og inkluderende kommune der folk blir sett og hørt. Jeg vil arbeide for å utjevne forskjeller, og jeg er spesielt opptatt av gode levekår for alle. Min viktigste sak er at alle skal ha gode lønns- og arbeidsvilkår, at barn og unge har like muligheter, at forskjellene blir redusert og at Egersund er en trygg by for alle."

Bli bedre kjent med Mohamad Jamil Yasin:

Jeg er spesielt opptatt av at:

- Eigersund kommune skal ha en sosial boligpolitikk for de innbyggerne som ikke har råd til å kjøpe eller leie seg bolig.
- kommunen må ta ansvar for å lage gode bomiljø for alle.
- vi må gi et bedre kollektivtilbud og bygge flere sykkelveier.
- barna våre skal ha en trygg og god skole å gå på i sitt nærmiljø, med mange nok lærere som ser den enkelte elev.