Kandidat

Jan Tore Hovland

Påstanden om at det ikke er “arbeidere” lenger i Arbeiderpartiet var nok det som i størst grad trigget meg til å synliggjøre at det selvsagt ikke stemmer. Jeg opplever også at verdiene partiet er tuftet på, samsvarer med mine verdier.

Bli bedre kjent med Jan Tore Hovland:

Jeg er videre bla. opptatt av at kommunen skal være en god støttespiller for lag og foreninger. Innbyggerne må raskt kunne få svar på spørsmål, søknader fra fra næringsliv og private må behandles kjapt og alle må behandles rettferdig og med samme respekt.

Vi må legge til rette for god næringsutvikling, gjerne med regelmessige dialogmøter mellom aktørene i næringslivet og politikere. Sammen kan vi spille på lag og gjøre hverandre bedre. Et velfungerende næringsliv gir jobber og derigjennom en verdiskapning som igjen kan gi et godt tjenestetilbud til alle.

Vi må jobbe for å styrke viktige offentlige etaters tilstedeværelse der folk bor, heller enn å sentralisere. Det er dårlig samfunnsøkonomi å sende folk til Stavanger og dermed bruke en hel dag på noe som ofte tar bare et øyeblikk å få utført lokalt. Jeg tenker her på Vegvesenets trafikkstasjon på Slettebø, men også mht sykehustjenester, tingrett og andre offentlige etater er det viktig å jobbe for lokal tilstedeværelse.

Slik kan vi bidra til å skape gode liv og å gjøre det enda mer attraktivt å bo i Eigersund.