Kandidat

Ida Hovland

Jeg engasjerer meg for mennesker som ikke er like ressurssterke som andre. Mennesker med psykisk lidelser som av den grunn faller utenfor samfunnet. Disse menneskene har en verdi og enormt mange ressurser. De trenger bare litt ekstra hjelp til å finne dem frem igjen. Jeg vil være med å skape et friskt fellesskap for disse menneskene. Personer som har vært på institusjon (behandling) skal ha et trygt å stabilt rehabiliteringstilbud i prosessen med å bli frisk. Når man opplever å bli sett - hørt og møtt på sine behov er det lettere å få tilbake troen på seg selv. Når selvtilliten er til stede er det lettere å finne jobb. Alle skal ha like muligheter. Jeg snakker av erfaring

Bli bedre kjent med Ida Hovland: