Styremedlem, vara

Jan Waaler Modahl

Jeg er opptatt av det store felleskapet hvor alle mennesker i kommunen inkluderes. At barn fra forskjellige samfunsklasser går i samme klasse på skolen. Vi bør motarbeide klasseskille, jeg mener at alle mennesker skal kunne gå sammen uten å stigmatiseres, da mener jeg alle.

Jan Waaler Modahl

Landbruket er en næring som står meg nær. Pelsdyrnæringen er et viktig levebrød for mange, og det er ikke mulig for alle å omstille seg til annet yrke. Jeg mener det er en forhasted konklusjon å avvikle denne næringen og ønsker at bøndene skal få full erstatning. 

Industrien er viktig. Den gir høy sysselsetting i kommunen og landet. Derfor er næringspolitikken viktig for meg.