Styremedlem

Glenn Sayo Øyerhavn

Glenn Sayo Øyerhavn

Bli bedre kjent med Glenn Sayo Øyerhavn:

Jeg stiller til valg for Arbeiderpartiet fordi jeg opplever det som et godt fellesskap. Jeg er er spesielt opptatt av:
- At alle gis mulighet for arbeid og skole.
- At alle barn og unge får en trygg oppvekst.
- At vi skaper nye arbeidsplasser lokalt.
- At vi skaper en attraktiv by for innbyggere og innflyttere.