Representant

Siw Randi Tollefsen

Arbeiderpartiet bygger på verdier som fellesskap og trygghet. Jeg er opptatt av at det skal være små forskjeller og like muligheter.

Siw Randi Tollefsen

Bli bedre kjent med Siw Randi Tollefsen:

Barn og unge skal ha trygge og gode barnehager og skoler. Eldre skal få mulighet til å bo hjemme så lenge de selv ønsker. Det er viktig at vi legger tilrette så vi får unge inn i arbeid og at vi motarbeider ufrivillig deltid i arbeidslivet. Jeg er opptatt av at vi får ny Eigerøy bro og at næringslivet i kommunen utvikles. Jeg er stolt av kommunen og de muligheter den byr på av naturmangfold og friluftsliv. Alle har en verdi!