Representant

Unn Therese Omdal

Arbeiderpartiet har alltid vært et naturtlig valg for meg, siden jeg brenner for et samfunn der alle skal ha like muligheter til å skape et godt liv.

Unn Therese Omdal

Bli bedre kjent med Unn Therese Omdal:

Jeg har vært aktiv i lokalpolitikken i flere år, og ønsker nå å fortsette å bidra til at Eigersund kan bli en enda mer inkluderende, nyskapende og attraktiv kommune. Arbeid er en av mine hjertesaker, og et trygt og godt arbeidsliv, med plass til alle, er noe jeg er svært opptatt av. Gode arbeidsvilkår, en lønn å leve av, og hele, fast stillinger er noe jeg ønsker å jobbe enda mer med i årene som kommer. I tillegg er jeg opptatt av barn og unges oppvekstvilkår, og at vi skal ta vare på de som faller utenfor. Jeg gleder meg til dobbeltsporet er på plass på Jærbanen, og til vi får på plass biblioteket midt i hjertet av Egersund, slik at det er enda mer tilgjengelig for alle innbyggerne.