Representant

Roger Sæstad

Jeg stiller til valg igjen for Arbeiderpartiet, fordi jeg mener vi finner gode løsninger på utfordringer innad i kommunen, for innbyggerne og for næringslivet. Likevel, - vi kan bli enda bedre, og det vil jeg bidra til å få til.

Jeg er særlig opptatt av:

- Forvaltningen av de økonomiske midlene innad i kommunen.
- Alt som angår barn og unges vilkår, på skole og i fritiden.
- At de eldre får god omsorg og pleie.
- Forutsigbarhet og dialog med næringslivet, og dets vilkår/ønsker.