Representant

Anders Ege

Jeg er tilhenger av at vi løser de viktigste velferdsoppgavene i fellesskap. De beste løsningene finner vi i tett samarbeid mellom innbyggere, brukere, ansatte, politiske partier, frivillige lag og organisasjoner og lokalt næringsliv.

Jeg er spesielt opptatt av at:

* det tilrettelegges på best mulig vis for frivillige lag og foreninger.
* vi har en kommune som behandler søknader fra næringsliv og private raskt, forutsigbart og i tråd med gjeldende reguleringer.
* vi arbeider for å sikre en miljøvennlig, fremtidsrettet og næringsvennlig arealplanlegging og infrastruktur.

Anders Ege