Styremedlem

Jane Skjelbred

Jane Skjelbred

Bli bedre kjent med Jane Skjelbred:

Jeg stiller til valg for Arbeiderpartiet fordi jeg tror på et sterkere fellesskap og rettferdig fordeling. Trygghet i hverdagen, fra fødsel til alderdom. Forutsigbar inntekt, faste hele stillinger, gode velferdsordninger hvis livet tar en uventet vending. Ja, trygghet og rettferdighet er det viktigste. At vi kan ha en kommune som alle føler seg inkludert i, at alle skal bli hørt, også vi som har havnet utenfor arbeidslivet.