Styremedlem

Anny Karin Egelandsdal

Eldreomsorgen skal være best mulig, ikke billigst mulig. En trygg og aktiv alderdom for alle, arbeidsliv, samfunn og frivillighet. Mulighet til å bo hjemme lengst mulig, med hjemmebaserte tjenester. Gi god og verdig omsorg i sykehjem og omsorgsboliger. Fokus på pårørende til demente som trenger støtte og avlastning.

Bli bedre kjent med Anny Karin Egelandsdal: