Leder

Åshild Bakken

Norge er et av verdens beste land å bo i fordi vi alle bidrar med våre evner og mottar hjelp når vi trenger det. Jeg har tro på at vi løser de viktige oppgavene i samfunnet best i fellesskap fremfor hver for oss. For å kunne være med å gjøre kommunen vår enda bedre å bo i, stiller jeg til valg for Arbeiderpartiet i høstens kommunevalg.

Likestilling har alltid vært min hjertesak, i tillegg til barn og unges oppvekstvilkår. Gjennom utdannelse og jobb i kommunen har jeg fått stor interesse for kommuneøkonomi og næringsutvikling, som er viktig for å skape arbeidsplasser. Arbeid til alle er den beste garantien for velferdsstaten.