Nestleder

Frank Emil Moen

Bli bedre kjent med Frank Emil Moen:

Jeg har engasjert meg i Arbeiderpartiet fordi jeg mener det er viktig at vi prioriterer gode fellesskapsløsninger framfor enkeltindivider.
Vi bor i en flott kommune. Den fortjener lokalpolitikere som har en kunnskapsbasert tilnærming til lokalpolitikken, og som lytter til innbyggerne.

Selv er jeg spesielt opptatt av vi:

* driver en offensiv næringspolitikk.
* har kontroll på kommuneøkonomien.
* prioriterer gode barnehager, gode skoler og tilrettelegger for god folkehelse.
* gjør klima- og miljøvennlige valg også på kommunalt nivå.
* skal bli bedre på integrering av flyktninger.